Червеногуша гъска


 

Една от най-застрашените гъски в света е и най-атрактивна сред гъските в дивата природа. Червеногушата гъска се откроява сред останалите с красивото съчетание в оперението ѝ на цветовете червено, бяло и черно. Видът е във фокуса на проект „Сигурен прелетен път“ на Българско дружество за защита на птиците и още 10 партньора от пет страни от прелетния път на червеногушата гъска.

Днес знаем, че 70 на сто от всички червеногуши гъски в света отглеждат малките си на полуостровите Таймир, Гидан и Ямал, Арктична Русия. Дребната гъска с ярко оперение прелита огромните над 3000 км всяка година, за да зимува в района на северното и западното крайбрежие на Черно море. В края на зимата се връща по обратния път до Арктична Русия.

Прочети повече

В началото на XXI век има драматичен спад в числеността на червеногушата гъска. Причината за този спад до голяма степен остава неизвестна и до днес, но няколко са ключовите заплахи за вида в световен мащаб:

  • промените в селското стопанство;
  • липсата на условия за паша в тревните местообитания на вида. Това води до намаляване на наличната за гъските храна във важни за тях места по време на миграция и зимуване;
  • изграждане на големи паркове с ветрогенератори, което води до загуба на места за хранене и повишава опасността от сблъсък с турбините, в резултат на което загиват птици;
  • загуба на местообитания в следствие на засилена урбанизация;
  • безпокойство на птиците в местата за размножаване, хранене и почивка по време на миграция и зимуване.

Последните данни от проучванията на червеногушата гъска и техният анализ, сочат още няколко заплахи, които са съществени за вида. Една от тях е бракониерството, което може да се окаже основен фактор за намаляване числеността на червеногушата гъска през последните години. Прогнозната смъртност при вида в следствие на бракониерски лов се изчислява на над 40 на сто по време на пролетната и есенната миграция на червеногушата гъска в Русия и Казахстан.

Червеногушата гъска е защитен вид във всички страни от арела ѝ. Въпреки това тя се отстрелва случайно или умишлено във всяка една от страните, всяка година.

През последните години още една заплаха взема застрашителни размери – разширяването на проучванията за нефт и газ в местата, където се размножава червеногушата гъска. Това води до безпокойство на птиците и нарушаване на местата им за гнездене.

Ако се обърнем назад в миналото ще научим, че прилаганите в селското стопанство родентициди (химически препарати за борба с гризачите) са причинили значителна смъртност при птиците, особено в местата им за зимуване.

В бъдеще се очаква изменението на климата да има преки въздействия върху червеногушата гъска, а също и да изостри степента на въздействие на останалите фактори.

И днес в познанията за червеногушата има празноти и те са в обхвата на гнездовия ѝ ареал, местата, използвани по време на миграция и разпространението ѝ през зимата, особено в по-меки и топли зими, когато се смята че значителен брой червеногуши гъски може и да не стигнат до Черноморското крайбрежие. Голяма част от тези празноти се надява да запълни в резултат на дейностите си проект „Сигурен прелетен път“.

Повече за природозащитния статус на червеногушата гъска може да научите посетете тук

 

Последни новини

Първият LIFE проект, фокусиран върху глобалната популация на световнозастрашен вид завърши успешно

Прочети повече

Отбелязахме деня на Натура 2000 и Деня на биоразнообразието подобаващо

Прочети повече

Ръководство за устойчиво ползване на мигриращи водолюбиви птици.

Прочети повече

Партньори